Radno Vreme: Ponedeljak - Petak 8.00 - 16.00

Premiks za mediciniranu hranu

(Hlortetraciklin 100mg/g+ Tiamulin 33,3 mg/g)

1x25kg, 1x1kg

Premiks za mediciniranu hranu

(Ivermektin 2mg/g)

1x10kg, 1x1kg, 1x100g

Premiks za mediciniranu hranu

(Neomicin 70mg/g)

1x1kg, 1x100g

Premiks za mediciniranu hranu

(Tiamulin 100mg/g)

1x10kg, 1x1kg, 1x100g

Premiks za mediciniranu hranu

(Flumekvin 100mg/g)

 1x1 kg, 1x100g

Premiks za mediciniranu hranu

(Doksiciklin 100mg/g)

 1x25kg, 1x1kg

Oralni prašak

(Kolistin 4.800 000 I.J. / g)

 1x1 kg, 1x100g, 40x10g

Oralni prašak

(Florfenikol 100mg/g)

1x1 kg

Premiks za mediciniranu hranu

(Florfenikol 40mg/g)

 1x10kg, 1x1kg

Oralni prašak

(Sulfametoksazol 100mg/g + Trimetoprim 20mg/g)

1x1kg, 1x100g, 40x10g

Oralni prašak

(Ampicilin 100mg/g)

1x10 kg, 1x1kg, 1x100g, 40x10g

Oralni prašak

(Tilozin 500mg/ml)

 1x1 kg, 1x100 g

Oralni prašak

(Tiamulin 450mg/g)

 1x1 kg

Oralni prašak

(Levamizol 200mg/g)

1x100g, 40x10g

Prašak za kožu

(Hlortetraciklin 20mg/g)

 1x50 g, 1x100 g

Prašak za oralni rastvor

(Amoksicilin 500mg/g)

1x5kg, 1x1kg, 1x100g, 40x10g

Oralni rastvor

(Doksiciklin 100mg/ml)

 1 x 1 l, 1 x 10 ml

Tableta

(Albendazol 250mg/ tableta)

1x60 tbl

 

Tableta

(Albendazol 2500mg/ tableta)

1x45 tbl

Oralni prašak

(Oksitetraciklin 400mg/g)

 1x10kg, 1x1kg, 1x100g, 40x10g

Oralni rastvor

(Enrofloksacin 100mg/ml)

1x1l, 1x10ml

Rastvor za injekciju

(Tiamulin 162mg/ml)

 1x100 ml

Rastvor za injekciju

(Florfenikol 300mg/ml)

1x100 ml

Rastvor za injekciju

(Enrofloksacin 50mg/ml)

1x100 ml

Rastvor za injekciju

(Enrofloksacin 100mg/ml)

1x100 ml

Rastvor za injekciju

(Tilozin 200mg/ml)

1x100 ml

Prašak za oralni rastvor

(Linkomicin 400mg/g)

1x1kg,1x5 kg

Rastvor za injekciju

(Ivermektin 10mg/ml)

1x100 ml

Rastvor za injekciju

(Ketoprofen 100mg/ml)

1x100ml

Rastvor za injekciju

(Oksitetraciklin 200mg/ml)

1 x 100 ml

Suspenzija za injekciju

(Amoskicilin 150mg/ml)

1 x 100 ml, 24x100 ml

Suspenzija za injekciju

(Ceftiofur 50mg/ml)

1 x 100 ml

Intramamarna suspenzija

(Amoksicilin 200mg/3g + klavulanska kiselina 50mg/3g + prednizolon 10mg/3g)

20x3g

Intramamarna suspenzija

(Kloksacilin 600mg/5.4g + Ampicilin 300 mg/5.4g)

20x5.4g