Radno Vreme: Ponedeljak - Petak 8.00 - 16.00

HEPAPROTECT ORAL

PRIMENA:Hepaprotect oral  je hepatoprotektor koji pospešuje metabolizam i funkciju digestivnog trakta. Holin i metionin kao aminokiseline se ponašaju kao lipotropni faktori koji pomažu prenos lipida iz jetre u masno tkivo, čime sprečavaju nastajanje oboljenja masne jetre. Oni su donori metil grupa i pomažu kod eliminacije toksina iz organizma. Magnezijum sulfat ubrzava transport hrane kroz creva, izbegavajući digestivnu retenciju i povećanu kiselost sadržaja buraga i samim tim prevenira stvaranje bakterija odgovornih za stvaranje amonijaka i toksičnih amina. Upotrebljava se kod prevencije masne jetre i pomaže kod lečenja antibioticima i antiparaziticima. Hepaprotect oralobezbeđuje višak energije i takođe se primenjuje kod nedostatka magnezijuma što je često kod goveda.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Sve vrste životinja.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE: Oralno, nakon rastvaranja u vodi za piće, u sledećim dozama: Za sve vrste životinja,  1,25 ml – 2,5 ml Hepaprotect oral-a na  10 litara vode za piće, jednom dnevno, 5 – 7 dana.

KONTRAINDIKACIJE:  Nisu opisane.

NEŽELJENA DEJSTVA:Nisu opisana.

KARENCA: Nema karencu.

NAČIN ČUVANJA: Na temperaturi do 25oC, zaštićeno od vlage i svetlosti. Čuvati van domašaja dece. 

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se bez recepta.

PAKOVANJE: boca 1 L.

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ OBJEKTA: RS 31018