Radno Vreme: Ponedeljak - Petak 8.00 - 16.00

AD3E+ C ORAL

PRIMENA: Vitamin AD3E+C oral 10 ml je indikovan za primenu i prevenciju  nedostatka vitamina A, D3, E i C, koji se dovodi u vezu sa bakterijskim infekcijama, poboljšanje uzgojnih rezultata, kod poremećaja rasta i razvoja, neinfektivnih reproduktivnih poremećaja i poremećaja vida, enteritisa, konvalescencije i kožnih poremećaja. Profilaktička upotreba tokom stresnih situacija i velikih fizičkih opterećenja.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: živina, konji, goveda, ždrebad,telad, svinje, ovce, koze.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE: Oralno, nakon rastvaranja u vodi za piće, u sledećim dozama:

Živina: 1l na 1.000 l vode za piće, 3-5 dana;

Konji, goveda:  5-10 ml po životinji, 2-3 dana;

Ždrebad, telad: 5 ml po životinji, 2-3 dana;

Svinje, ovce, koze: 2-3 ml po životinji, 2-3 dana.

Napravljen rastvor se mora iskoristiti u roku od 24 časa.

KONTRAINDIKACIJE: Nisu opisane.

NEŽELJENA DEJSTVA:Prevelike doze Vitamina D3mogu izazvati hiperkalcemiju kod mladih životinja.

KARENCA: Nema karencu.

NAČIN ČUVANJA: Na temperaturi do 25oC, zaštićeno od vlage i svetlosti. Čuvati van domašaja dece.

NAČIN IZDAVANJA:  Izdaje se bez recepta.

PAKOVANJE: boca 10 mL i 1 L.

VETERINARSKI KONTROLNI BROJ OBJEKTA: RS 31018