Radno Vreme: Ponedeljak - Petak 8.00 - 16.00

Diclacox

Premiks za mediciniranu hranu

(Diklazuril 5mg/g)

1 x 20 kg